සොබා සොඳුරු සිරි මෙලොවේ... ඔබේ ඇසිනි මා දුටුවේ...

11/17/09

ඔබ හා මම.....

යන්නම් ඇතට …
නොපෙනෙනා දුරකට….
ඔබගෙන් වෙන්වි…

එය ඔබට සුවයක් නම්..
එයද මට සැපයකි…

බිඟු රැන් පෙළ..
ගුම්.. ගුම්.. නදින් ..
මල් වලට ලංවි...
රහස් කොදුරා…
රොන් ගන්නාසෙ..
මමද ඔබෙන් ගත්තෙමි..
ජිවිතය…

මා කිසිවක් රැගෙන ආ බව දනිමි.
එය කුමක්දයි යන්න නොදනිමි.

මතකයන් සිතට කොදුරා
රහසක් මුමුනයි.
ඔබ හා ගෙවුනු අතිතය..
හදවත සිතුවම් කරයි.
කියන්න නැවතත්..
අවසරද මට
ඔබෙන් සමුගන්න. ………………………………………………………. නිවසෙදි . පෙරයම 1:40 17/11/2009

2 අදහස් දැක්වීම්:

RanDil said... [Reply to comment]

බ්ලොග් අවකාශයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ලියන්න ලියන්න........ කට්ටිය ඉන්නවා එක හුස්මට කියවන්න...... :D

පිටස්තරයා said... [Reply to comment]

හික් හික්

කස්ටිය