සොබා සොඳුරු සිරි මෙලොවේ... ඔබේ ඇසිනි මා දුටුවේ...

11/20/09

වෙන්වීම........

ඔබ දුන් පොරොන්දුව මතකෙට නැගෙ අද
මා දුන් පොරොන්දුව අමතක නොවිය මට
ඔබ හා බැඳුනු එ මිහිරැති අතීතෙට
සමු නම් නොදෙමි මම දිවි ඇති තුරාවට

අල්ලා ගෙන දැත් නිල් වන් අහස යට
තෙපලු වදන් සිහිවෙයි තනී වු සිතට
ඇද මතකයෙන් ඔබෙ හසරැලි හදවතට
සිත හඬගසයි ආපසු එන තුරාවට

3 අදහස් දැක්වීම්:

කරුමක්කාරයා said... [Reply to comment]

කෙතරම් සිතින් හැඩුවත් දිවි පුරාවට
නොඇසී යාවි උන් සිත් ඒ කොපුල්වට
මතකය මතින් අප විඳිනා තුරාවට
උන් නොම ඒවි සිය බැමිබිඳ නුරාවට...

රවි... said... [Reply to comment]

ස්තුති යහලුවා.....

probodha said... [Reply to comment]

nice ravi the<3

කස්ටිය